logo

Home
Regulamin klubu LINFIT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 23 Sierpień 2010 09:35

 

1. Klientem klubu jest każda osoba, która wykupi karnet lub opłaci jednorazowe ,,wejście".

2. Karnety mają określony termin ważności i są imienne. 

3. Członkowie klubu po przyjściu przedstawiają karnet w recepcji i otrzymują klucz do szafki. 

4. Po treningu ćwiczący zwracają klucze i dopiero wówczas otrzymują karnet.

5. Kaucja za zagubiony klucz do szafki wynosi 20zł. W przypadku nie uiszczenia opłaty okres 

    ważności aktualnego karnetu zostaje skrócony o 5 dni.

6. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w sali fitness lub siłowni.

7. Spóźnienie na zajęcia fitness dłuższe niż 5 minut może skutkować utratą miejsca na zajęciach.

8. Klub nie zwraca poniesionych kosztów za nieobecność na zajęciach. 

9. Ustalone zajęcia można odrobić w ramach terminu ważności karnetu, po wcześniejszym

    uzgodnieniu telefonicznym lub bezpośrednio w recepcji.

10. Członków klubu obowiązuje dbałość o porządek i sprzęt sportowy.

11. W naszym klubie stawiamy na czystość, dlatego oczekujemy od klientów zmiany obuwia 

      bezpośrednio przed wejściem na salę ćwiczeń. Zachęcamy również do korzystania z  

      ręczników podczas ćwiczeń na matach lub na siedziskach maszyn, czy ławeczkach.

12. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego

      lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.

13. Ćwiczyć wolno w pełni sprawnym sprzętem. W przypadku, gdy ćwiczący zauważy, że sprzęt

      sportowy lub urządzenie sportowe mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, winien

      niezwłocznie powiadomić o tym recepcję klubu i zaprzestać ćwiczeń.     

14. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami (na siłowni) należy stosować maty ochronne i podest 

      wykonany specjalnie do tego celu, zabrania się rzucania ciężarami bezpośrednio na                 posadzkę.

15. Zabrania się wykonywania ćwiczeń po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych

      środków  odrzucających, jak również w przypadku złego samopoczucia.

16. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów.

17. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania 

      ćwiczeń.

18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z nie stosowania się do programu 

      i zaleceń instruktora. Klient, który korzysta z wyposażenia i urządzeń siłowni bez pomocy  

     instruktora czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

19. W  trosce o swoje zdrowie, każdy klient powinien posiadać aktualną polisę NW,

      obowiązującą 24h.

20. Z myślą o bezpieczeństwie, Klub Linfit posiada ubezpieczenie OC. 

21. Kupując karnet lub ,,wejściówkę" klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem 

      Fitness Klubu Linfit, zobowiązuje się go przestrzegać, oraz że potwierdza brak

      przeciwwskazań lekarskich do uprawiania ćwiczeń na siłowni lub sali fitness.

 

 

Zmieniony ( Poniedziałek, 10 Kwiecień 2017 13:46 )
 

Polecamy

 

       Dieta.pl

p1240903.jpg

Instruktorzy

LINFIT Biuletyn

Chcesz wiedzieć co nowego w klubie, dostawać informacje o promocjach, rabatach, zmianach w grafiku? Zaprenumeruj nasz BiuletynStworzone dzięki Joomla!. Wykonanie FLY